BHV plan

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening en heeft betrekking op het organiseren van hulp en eerste hulp bij ongevallen, brand en andere noodsituaties binnen een organisatie. Het doel van BHV is om de veiligheid van medewerkers, klanten en bezoekers te waarborgen en de schade te beperken.

Bedrijfscontinuïteit daarentegen heeft betrekking op het waarborgen van de voortgang van de bedrijfsprocessen bij onverwachte situaties die de normale gang van zaken in een organisatie verstoren, zoals een brand, stroomstoring of cyberaanval. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een bedrijf beschikt over een noodplan of continuïteitsplan waarin de meest kritieke processen zijn geïdentificeerd en er voorzorgsmaatregelen en alternatieve oplossingen zijn opgenomen om de bedrijfsvoering voort te zetten in het geval van een verstoring.

BHV en bedrijfscontinuïteit zijn beide belangrijk voor een organisatie en moeten als zodanig worden behandeld. Bedrijfshulpverlening is gericht op het bieden van directe hulp in noodsituaties terwijl bedrijfscontinuïteit zich richt op het minimaliseren van de impact van verstoringen en het zorgen voor een snelle hervatting van de bedrijfsvoering na een crisis.

 

Op zoek naar professionele bedrijfsnoodplannen die uw organisatie voorbereiden op noodsituaties en calamiteiten? Zoek niet verder dan ons bedrijf!

Onze ervaren consultants hebben jarenlange ervaring in het opstellen van op maat gemaakte bedrijfsnoodplannen voor organisaties van elke omvang en in elke branche. Wij begrijpen dat elke organisatie uniek is en daarom bieden wij een persoonlijke aanpak die rekening houdt met de specifieke behoeften en risico's van uw bedrijf.

Onze bedrijfsnoodplannen zijn niet alleen in overeenstemming met de laatste wet- en regelgeving, maar zijn ook praktisch en gemakkelijk uitvoerbaar in geval van nood. Wij helpen u bij het identificeren van mogelijke bedreigingen, het definiëren van noodprocedures, het opstellen van communicatieplannen en het trainen van uw medewerkers.

Investeer in de veiligheid van uw bedrijf en kies voor een bedrijfsnoodplan op maat van EHBO-BHV Koning Neem contact met ons op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend consult.

 

 

Waarom!

Ondanks alle zorg die aan preventie van ongevallen binnen de organisaties wordt besteed, is het nooit uit te sluiten dat zich toch incidenten en/of noodsituaties kunnen voordoen die een (groot) risico kunnen betekenen voor mensen, goederen en/of het milieu. Het is van belang dat er is nagedacht over de eventueel te nemen technische voorzieningen en organisatorische maatregelen in geval van een noodsituatie. Dit dient vastgelegd te worden in een BHV-plan, verder kunnen onder andere de volgende onderwerpen aanbod komen:

Wie, Wat, Waar, en Hoe!

 

  • Wat zijn de restrisico’s
  • Het aantal BHV ‘ers
  • Wat is het opleidingsplan
  • Wie zijn de BHV’ers en hoe zijn deze te bereiken
  • Instructiekaarten en inzetprocedures
  • Hoe wordt er samengewerkt met externe hulpdiensten
  • Welke BHV materialen zijn er

Maat werk!

Afhankelijk van uw wensen, de situatie en de branche kan deze uitgebreid worden en kan er eventueel een ontruimingsplan, een financieel plan en/of een continuïteitsplan aan toegevoegd worden.

Dit zorgt ervoor dat de BHV‘ers beschikken over een dusdanige opleiding, uitrusting en dat zij zodanig in aantal georganiseerd zijn zoals wordt bepaald in artikel 15 van de Arbowet.