Trainingen

Onze trainingen worden klassikaal aangeboden.
Wij geloven in leren door doen. Om deze reden kunnen cursisten zich de theorie van tevoren eigen maken door middel van e-learning programma, het lezen van het cursusboek en/of het bekijken van de DVD.

De cursus zelf bestaat uit een dag(deel) waarin de lesstof en de vaardigheden worden geoefend en eigen gemaakt. Ook maken wij gebruik van een e-learning programma. De theoriekennis wordt getoetst door middel van een theorie-examen, wat op de dag zelf wordt afgenomen. De praktijk wordt beoordeeld tijdens het uitvoeren van de vaardigheden. Het certificaat is minimaal één jaar geldig.

 

Wij certificeren (Inter)nationaal via Emergency First Response, Nikta en via onze eigen certificatie EHBO-BHV Koning.


*Al onze cursussen kunnen ook in het Engels gevolgd worden.

* Les materiaal is in diverse talen verkrijgbaar! 

* Vraag naar de mogelijkeheden! 

 

  • Cursus Reanimatie & AED
  • Cursus EHBO & Reanimatie
  • Cursus Kinder EHBO & Reanimatie
  • Cursus Bedrijfshulpverlening
  • Ontruimingsoefeningen

 

  • Cursus Terreur & Eerste Hulp
  • Cursus Jeugd EHBO
  • Cursus Senioren EHBO
  • VCA Training