Consultancy

DE RI&E, DE ONMISBARE EERSTE STAP

 

In een Risico Inventarisatie & Evaluatie staan de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek aangegeven. Ook staat hierin welke maatregelen u als werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Het verkrijgen van inzicht in de risico’s binnen uw organisatie is een eerste stap op weg naar betere arbeidsomstandigheden.

 

Een RI&E helpt u risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van uw medewerkers in uw organisatie op te sporen. Bij het maken van een RI&E wordt nagegaan of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en/of er nog meer moet gebeuren om risico’s te beperken of te elimineren.

 

De Arbowet verplicht werkgevers een RI&E uit te voeren, welke tevens altijd actueel moet zijn. Indien de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, bijvoorbeeld door een veranderd productieproces of verhuizing, bent u verplicht de RI&E van uw bedrijf aan te passen.

 

De Arbo wet verplicht werkgevers een RI&E uit te voeren, welke tevens altijd actueel moet zijn. Indien de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, bijvoorbeeld door een veranderd productieproces of verhuizing, bent u verplicht de RI&E van uw bedrijf aan te passen.

 

 

Waar bestaat de RI&E uit?

 

Bij het opstellen van de RI&E worden de volgende 6 vragen beantwoord:

 

·         Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in uw bedrijf?

·         Wat kan er nu fout gaan, waardoor er ongevallen en/of verzuim optreden?

·         Hoe groot is de kans dat dit gebeurt?

·         Hoe kan dit risico beperkt worden?

·         Welke maatregelen zijn er nodig en hoe kunnen deze doorgevoerd worden?

·         Hoe blijven deze maatregelen actueel?

 

Op basis van de (branche-specifieke) wettelijk vast gestelde checklisten inventariseert EHBO-BHV Koning alle processen in uw bedrijf op aanwezigheid van Arbo-risico’s. Aan de hand van de uitkomsten kan worden bepaald of het beschermingsniveau binnen uw organisatie voldoende is.

 

Alle noodzakelijke aanpassingen en te nemen maatregelen worden vervolgens verwerkt en opgenomen in de zogenaamde plan van aanpak. In het plan van aanpak geeft u, als werkgever, aan binnen welke termijn uw bedrijf concrete maatregelen gaat nemen om de gesignaleerde risico’s te elimineren, en wat deze maatregelen opleveren.

Er worden prioriteiten gesteld en aangegeven wie wanneer actie onderneemt.

 

 

 

Hoe wordt de RI&E vervaardigd?

 

Omdat u uw bedrijf het beste kent, vervaardigt EHBO-BHV Koning graag de RI&E samen met u. Dat geldt ook voor het plan van aanpak. Een belangrijk onderdeel van deze nauwe betrokkenheid is dat u en uw medewerkers zelf direct goed zicht krijgen op de risico’s. Daarbij komt dat u met elkaar afspraken kunt maken om deze risico’s aan te pakken.

 

Een belangrijke vereiste bij het vervaardigen van een RI&E is dat het geheel getoetst(gevalideerd) dient te worden door een gecertificeerde Arbodienst en/of Kerndeskundige. Deze toetst de kwaliteit van uw RI&E en kijkt of er geen elementaire zaken vergeten zijn. EHBO-BHV Koning kan voor uw organisatie de RI&E uitvoeren en deze laten toetsen tegen een zeer voordelig en aantrekkelijk tarief. Uiteraard heeft u altijd de vrije keuze in het bepalen welke Arbodienst en/of kerndeskundige deze validering voor uw organisatie verricht.