Ontruimingsoefening

Tijdens een ontruimingsoefening brengen uw medewerkers, BHV-ers en Ploegleider BHV het ontruimingsplan in de praktijk, zodat ze precies weten wat ze moeten doen zodra een echte ontruiming moet plaatsvinden. Alle instructies en procedures oefenen we stapsgewijs en passen aan waar nodig.

Daarnaast is het wettelijk verplicht om eenmaal per jaar een ontruimingsoefening te organiseren.

Planning ontruimingsoefening

Hoe gaat een ontruimingsoefening in zijn werk? 
Voorafgaand aan de oefening vindt een voorbespreking plaats met de Ploegleider BHV en alle betrokken BHV’ers. Daarna wordt een calamiteit in scène gezet en oefenen we de ontruiming met alle medewerkers. De bedrijfshulpverleners leren hoe zij een ontruiming moeten begeleiden volgens het ontruimingsplan.


Hoe lang duurt een ontruimingsoefening?
De ontruimingsoefening duurt in totaal 1 dagdeel. Dit is inclusief de voorbereiding zoals de voor- en nabespreking van de oefening met de Ploegleider BHV en de BHV’ers.


Evaluatie
Na afloop van de ontruimingsoefening evalueren de instructeurs hun bevindingen met de BHV’ers. Zowel mondeling als schriftelijk. Ook bespreken zij verbeterpunten en aanbevelingen. De verbeterpunten en aanbevelingen kunt u meenemen ter verbetering van uw BHV-organisatie en de aanpassing van uw ontruimingsplan.