BHV plan

 

Bij BHV is “bedrijfscontinuiteit” het uitgangspunt bij EHBO-BHV Koning.

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie bepaalt welke voorzieningen in welke mate noodzakelijk zijn. De manier waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en de maatregelen die zijn getroffen moeten zijn vastgelegd en gecommuniceerd in de onderneming. In veel gevallen, complexe en grote organisaties, zal dit betekenen dat er een schriftelijk BHV-plan moet zijn.

Wat kunt u van ons verwachten?

 

 • Wanneer wij een BHV-plan opstellen, doen wij dit met de grootste zorg. Voordat wij beginnen, zullen wij ons verdiepen in uw organisatie en branche.
 • Wij zullen samen met u een lijst met diversen onderwerpen doornemen en de BHV organisatie bepalen.
 • Het plan wordt digitaal en in een geplastificeerde map aangeleverd.
 • Indien nodig kunnen wij het BHV-plan jaarlijks voor u up-to-date houden.
 • Aangezien een BHV-plan bestaat uit verschillende onderdelen kunnen wij waar nodig ook eventuele andere veiligheidszaken zoals het ontruimingsplan, materialen en opleidingen voor u verzorgen.

Waarom!

Ondanks alle zorg die aan preventie van ongevallen binnen de organisaties wordt besteed, is het nooit uit te sluiten dat zich toch incidenten en/of noodsituaties kunnen voordoen die een (groot) risico kunnen betekenen voor mensen, goederen en/of het milieu. Het is van belang dat er is nagedacht over de eventueel te nemen technische voorzieningen en organisatorische maatregelen in geval van een noodsituatie. Dit dient vastgelegd te worden in een BHV-plan, verder kunnen onder andere de volgende onderwerpen aanbod komen:

Wie, Wat, Waar, en Hoe!

 

 • Wat zijn de restrisico’s
 • Het aantal BHV ‘ers
 • Wat is het opleidingsplan
 • Wie zijn de BHV’ers en hoe zijn deze te bereiken
 • Instructiekaarten en inzetprocedures
 • Hoe wordt er samengewerkt met externe hulpdiensten
 • Welke BHV materialen zijn er

Maat werk!

Afhankelijk van uw wensen, de situatie en de branche kan deze uitgebreid worden en kan er eventueel een ontruimingsplan, een financieel plan en/of een continuïteitsplan aan toegevoegd worden.

Dit zorgt ervoor dat de BHV‘ers beschikken over een dusdanige opleiding, uitrusting en dat zij zodanig in aantal georganiseerd zijn zoals wordt bepaald in artikel 15 van de Arbowet.