Ontruimingsplan

 

In een ontruimingsplan staan de procedures die tijdens een calamiteit dienen te worden uitgevoerd; wie welke taak uitvoert en wie de leiding heeft bij de uitvoering.

Ook worden in dit plan procedures, belangrijke mensen, instanties en telefoonnummers vastgelegd. Hierdoor ontstaat een snelle en adequate hulpverlening in het geval van een calamiteit en zal schade tot een minimum worden beperkt.

In dit plan worden tevens de verdiepingen in kaart gebracht en de relevante informatie, zoals nooduitgangen, vluchtwegen en blusmiddelen op deze tekeningen worden vastgelegd.
Ook zullen er tekeningen voor de brandweer moeten komen waarmee zij snel kunnen bepalen hoe de "aanval" wordt ingezet.

 

Wie moet er in het bezit zijn van een ontruimingsplan?

Indien men een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding heeft dan is het verplicht om een ontruimingsplan te hebben. Dit geldt ook als u in het bezit bent van een brandmeldinstallatie (BMI) als bedoeld in artikel 6.20 van het Bouwbesluit.

 

Brandmeldinstallatie:
Het Bouwbesluit 2012 stuurt de verplichting van een ontruimingsplan aan. Artikel 6.23 lid 6 Ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan geeft aan dat, indien er een brandmeldinstallatie is, er ook een ontruimingsplan moet zijn. Het eerste lid van artikel 6.20 van het Bouwbesluit geeft aan wanneer een brandmeldinstallatie nodig is.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst stellen wij een passende offerte voor u op. Indien nodig zal onze deskundige plaatselijk een schouw uitvoeren om de details in te tekenen. Wanneer er tijdens een schouw geconstateerd wordt dat u nog enkele veiligheidsmaatregelen mist krijgt u hierover direct advies.
  • Aan de hand van de opgenomen gegevens wordt het plan en de eventuele ontruimingstekeningen alsmede de brandweertekeningen door de deskundige opgesteld.
  • De tekeningen worden aangeleverd in een kliklijst en het plan krijgt u digitaal toegestuurd. Dit gehele proces voldoet aan de NEN8112:2017.
  • De ontruimingsplannen die wij voor u op maat maken onderscheiden zich in de praktijk doordat zij kort en bondig weergeven wat de BHV'er moeten doen en wanneer de acties moeten worden uitgevoerd. Het plan dient op de werkvloer te worden uitgevoerd en door iedereen begrepen te worden. Pas dan heb je als organisatie veiligheid ingekocht en mag je rekenen op hulp vanuit de eigen organisatie.

EHBO-BHV Koning

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst stellen wij een passende offerte voor u op. Indien nodig zal onze deskundige plaatselijk een schouw uitvoeren om de details in te tekenen. Wanneer er tijdens een schouw geconstateerd wordt dat u nog enkele veiligheidsmaatregelen mist krijgt u hierover direct advies.
  • Aan de hand van de opgenomen gegevens wordt het plan en de eventuele ontruimingstekeningen alsmede de brandweertekeningen door de deskundige opgesteld.
  • De tekeningen worden aangeleverd in een kliklijst en het plan krijgt u digitaal toegestuurd. Dit gehele proces voldoet aan de NEN8112:2017.

Wie, Wat, Waar en Hoe

De ontruimingsplannen die wij voor u op maat maken onderscheiden zich in de praktijk doordat zij kort en bondig weergeven wat de BHV'er moeten doen en wanneer de acties moeten worden uitgevoerd. Het plan dient op de werkvloer te worden uitgevoerd en door iedereen begrepen te worden. Pas dan heb je als organisatie veiligheid ingekocht en mag je rekenen op hulp vanuit de eigen organisatie.

Maatwerk

De prijs van een ontruimingsplan is op aanvraag. De prijs wordt bepaald door een aantal factoren zoals de grootte van het gebouw en de complexiteit van de organisatie.